TA-planer och Markupplåtelser WoW Mobile

FILMINSPELNINGAR

Tillstånd för filminspelning

RING OSS PÅ 072-22 21 368

DEN PERFEKTA TAGNINGEN - FÖRSTÖRD

Ljuset är perfekt, vädret är perfekt och skådespelarna levererar sina repliker så att du vill jubla av glädje men behåller din glädje inombords för att störa tagningen.

Plötsligt förstörs hela tagningen av en myndig stämma som ber er avbryta vad ni håller på med.
Det är den kommunala tjänstemannen som vänligt men bestämt upplyser om att ni saknar tillstånd och ni blir avhysta från platsen.

Anlita oss så förstörs inte produktionsbudgeten av dyra böter (viten) och förlorade inspelningsdagar.

VAD KAN VI HJÄLPA ER MED?

Så gott som all filminspelning utomhus i den offentliga miljön är tillståndspliktig. Det innebär att det krävs tillstånd från polisen för att genomföra den planerade filminspelningen.

Det är där vi kommer in.
Vi kan upprätta och ansöka om de tillstånd som krävs samt även ordna fram skyltar, flaggvakter och annat som behövs för att kunna genomföra inspelningen.

Allt ni behöver tänka på är att få till den perfekta tagningen - utan att den förstörs.

ANLITA OSS OCH SLIPP ALLT TRASSEL

Genom att anlita oss så säkerställer vi att ni får de tillstånd som krävs för er filminspelning. Vi ordnar ert polistillstånd, ibland krävs även trafikanordningsplan, samt att vi kan även ordna fram skyltar, barriärer, flaggvakter och annat material som krävs för genomförandet.

Kontakta oss i ett så tidigt skede som möjligt. Gärna i samma ögonblick som någon ur produktionen bestämt vilka inspelningsplatser ni avser att använda. De flesta kommuner samt polismyndigheten behöver minst 3 veckor för att hinna handlägga och bevilja en tillståndsansökan. Man beviljas inte tillstånd för en generell tidsperiod utan inspelningsdatumen måste anges specifikt i ansökan.
Däremot kan vi upprätta ansökningarna i samma skede som ni bestämt platserna och därmed sedan ansöka med specifika datum när ni vet dessa.
Därmed spar vi tid och effektiveras processen.

KONTAKTA W&W

Skicka dina uppgifter så återkommer vi till dig så snart vi kan.

Exempel på en bilageskiss till en ansökan om filminspelning med kameraräls och tre produktionsfordon.

TA-planer och Markupplåtelser W&W