TA-planer och Markupplåtelser WoW Mobile

JURIDISKA TJÄNSTER

W&W Juridisk rådgivning till humana priser

VI HJÄLPER DIG MED JURIDIKEN

Ibland hamnar man i en situation där man behöver juridisk rådgivning. Denna rådgivning är av tradition oerhört kostsam och det är inte alltid som hemförsäkringen täcker denna kostnad.

Då finns vi här för dig. Vi är inte utbildade jurister men vi har ändock kompetens inom det juridiska området.
Vi har oerhört låga priser sett till vad det normalt kostar med juridisk rådgivning.

Vi tittar alltid på ditt ärende först och bedömer om det är ett ärende för oss innan vi åtar oss ett fall. Vi tar inte betalt förrän vi kommit överens om att vi åtar oss ditt fall.

Så tveka inte att kontakta oss för rådgivning!

EXEMPEL PÅ NÄR VI KAN VARA RÅGIVANDE

 • Felparkeringsärenden (P-bot)
 • Anklagelse om Hets Mot Folkgrupp
 • Tvistemål
 • Fortkörningsärenden
 • Överklaga åklagarbeslut
 • Överklaga dom
 • Upprätta svarsskrivelse till rätten
 • Upprätta avtal
 • Upprätta juridiska dokument
 • Tolka avtal/ kontrakt innan du skriver under
 • Assistera dig i rätten som extra ombud
 • Företräda dig i rätten

KONTAKTA W&W

Skicka dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort.

 • (max 50 MB)
TA-planer och Markupplåtelser W&W