TA-planer och Markupplåtelser WoW Mobile

TRAFIKANORDNINGAR - 072-22 21 368

Även mobilkranar behöver ta-plan och tillstånd

FAQ TA-PLAN

Vad är en TA-plan och när behöver jag det?
En trafikanordningsplan är en ritning över trafiksäkerhetslösningarna för en trygg och säker arbetsplats.
Den visar vilka skyltar som ska användas, vilken typ av barriär, hur arbetsfordon placeras och hur trafiken ska passera arbetsplatsen.
En TA-plan behövs så snart ditt arbete påverkar trafikanter. Det vill säga gående, cyklister, fordon och alla andra som uppehåller sig på vägen.

Vad är ett polistillstånd och när behöver jag det?
Det är ett tillstånd att använda den offentliga platsen till annat än vad den är avsedd för i detaljplanen. Det innebär att om du behöver renovera en fasad och ha en byggnadsställning på gångbanan så krävs det tillstånd. Du behöver ett tillstånd så snart du befinner dig på det som kallas för "offentlig plats". Det innefattar även privat mark (tomtmark) om allmänheten har tillträde till platsen. Det kan vara parkeringsytor, parker etc. 

Hur lång tid tar det att få tillstånd och TA-plan?
Vi upprättar i de flesta fall dina ansökningshandlingar inom 48 timmar. Sedan tillkommer myndigheternas handläggningstid vilka varierar kraftigt. Räkna med minst tre veckors handläggningstid.

Hur beställer jag TA-plan och polistillstånd av W&W?
Enklast beställer du av oss via e-post. Läs mer här om vad vi behöver för underlag under rubiken "hur går det till?".

Hur mycket tar W&W betalt?
Vi har lite olika priser men ladda gärna ned vår prislista.

Kan W&W garantera att vi får TA-plan och polistillstånd?
I de flesta fallen leder ansökningarna till godkänd TA-plan och utfärdat polistillstånd. Det händer dock ibland att det finns planerade arbeten som sökt och beviljats tillstånd, eller att kommunen själva avser att använda platsen och då kan det i sällsynta fall leda till avslag.

EXEMPEL TA-PLAN W&W

Här kan du se några exempel på våra TA-plansritningar och skisser för tillstånd. Klicka på bilderna för större versioner.

KONTAKTA W&W

Skicka din e-post och/eller telefonnr så kontaktar vi dig inom kort.

TA-planer och Markupplåtelser W&W