TA-planer och Markupplåtelser WoW Mobile

TA-PLAN & MARKUPPLÅTELSE - 072-22 21 368

Hur mycket kostar TA-plan, polistillstånd och trafikanordingar hos W&W

FAKTURAEXEMPEL

Exempel på en faktura utskriftstest av W&W

Vi värnar om miljön och skickar gärna våra fakturor digitalt. Kontakta oss om du inte redan får våra fakturor digitalt så ordnar vi det.

PRISER HOS W&W

Här är våra priser och du är varmt välkommen att kontakta oss för en offert.

Alla priser exklusive moms.
 
Artikel Pris
TA-plan, Polistillstånd
 
590:-/tim

Platsbesök
Lägsta debitering 1.180:-
Vi debiterar faktisk tid när tiden överstiger 2 timmar.

590:-/tim

Hyresmaterial
Vidarefakturering från underleverantör.
Entreprenörstillägg om 10% på totala nettkostnaden.

Övriga konsultationstjänster
 

590:-/tim

KONTAKTA W&W

Skicka din e-post och/eller telefon nr så kontaktar vi dig inom kort.

ÖVRIGA AVGIFTER

De flesta kommuner tillämpar i dag olika avgifter såsom avgift för granskad och godkänd TA-plan samt upplåtelseavgift (markhyra) för polistillstånd. Dessa avgifter faktureras direkt från kommunen till det företag som står angivet som ansvarig för arbetsplatsen.
Här är exempelvis Stockholms Stads avgifter för TA-plan:

  • 1 900 kronor för beviljad och handlagd TA-plan
  • 1 680 kronor per påbörjad vecka från och med andra veckan
  • 320 kronor för inkommen och avslagen TA-plan
  • 320 i digitaliseringsavgift om inte handlingarna inkommer digitalt
  • 930 kronor per platsbesök för tillståndskontroll, anmäld eller oanmäld, vid avvikelse mot tillstånd
  • 930 per påkallat platsbesök före, under och efter trafikomläggning
TA-planer och Markupplåtelser W&W