TA-planer och Markupplåtelser WoW Mobile

POLISTILLSTÅND ORDNAR VI ÅT DIG - 072-22 21 368

W&W gör TA-planer och söker polistillstånd så att du slipper hålla på med byråkratin

VI ORDNAR TA-PLAN ÅT DIG

 • För din schakt
 • För din mobilkransuppställning
 • För ditt belysningsarbete
 • För ditt beläggningsarbete
 • För ditt hållplatsarbete

med mera...

VI ORDNAR POLISTILLSTÅND ÅT DIG

 • För din upplagsyta
 • För din byggnadsställning
 • För din byggetablering
 • För ditt evenemang
 • För din loppmarknad

med mera...

W&W GÖR TA-PLANER OCH SÖKER POLISTILLSTÅND ÅT DIG

TRAFIKANORDNINGSPLAN (TA-PLAN)
Vi tar fram en färdig TA-plan åt dig som du granskar och godkänner. Denna färdiga TA-plan är en komplett fil i PDF format med ifylld ansökningsblankett och erforderliga skisser. När du bekräftat att trafiksäkerhetslösningen är vad du önskar och i enlighet med arbetsmiljöverkets och väghållarens krav skickar vi in TA-planen till den väghållarmyndighet som är ansvarig. Det kan vara Trafikverket, kommunen och ibland även privata vägföreningar. Vi har bra kontakter med myndigheter och vi ansöker om TA-plan i bland annat FIFA och Isy Case.
Beställ TA-plan av W&W

POLISTILLSTÅND (MARKUPPLÅTELSE/TILLSTÅND)
Vi tar fram en färdig tillståndsansökan åt dig utifrån vad du behöver för att utföra ditt arbete. Det kan exempelvis vara en inhägnad etablering, en bygghiss, byggnadsställning med fri undergång. Precis som med TA-planer skickar vi en komplett PDF fil till dig som du får granska och godkänna. Därefter skickar vi in ansökan till polisen vilket vi gör i deras webbaserade system. Vi erlägger också polisens ansökningsavgift om 700 kronor och fakturerar denna till dig i efterhand. Detta gör vi för att handläggningsprocessen ska kortas så mycket som möjligt då polisen inte handlägger ärendet innan avgiften erlagts.
Beställ polistillstånd av W&W

SKYLTAR OCH BARRIÄRER (HYRESMATERIAL)
Skyltar och barriärer är en kostsam investering att köpa in och lagerhålla. Varför vi vet att många av våra kunder gärna hyr detta under arbetets pågående. Tack vare våra duktiga underentreprenörer kan vi erbjuda dig helhetslösningar som löser alla dina problem. Vi upprättar alla nödvändiga ansökningar åt dig och när du behöver hjälp med materialet till din arbetsplats så ordnar vi det också.
Detta gäller allt du behöver, skyltar, barriärer, körplåt, gångbryggor och TMA-fordon med mera. Ingen arbetsplats är för liten eller för stor för W&W.
Beställ trafikanordingar av W&W

UTMÄRKNINGSANSVAR
Vi kan ta hand om jouransvaret för din arbetsplats och även utföra nödvändiga kontroller av arbetsplatsen. Vi kontrollerar att vägmärken, barriärer och andra trafikanordningar är i enlighet med TA-plan. Med jouransvar är det oss dom ringer till mitt i natten om till exempel skyltar försvunnit från arbetsplatsen och behöver ersättas. Så du kan sova gott om natten och inte behöva oroa dig för om allt är som det ska på arbetsplatsen som du är ytterst ansvarig för.
Detta är också en fristående tjänst som vi tillhandahåller vilket innebär att vi inte måste ha ritat TA-planen för att vara utmärkningsansvariga. Dock måste det självfallet finnas en godkänd TA-plan för arbetet och vi vill så gärna rita den åt dig.
Beställ utmärkningsansvarstjänst av W&W

KONTAKTA W&W

Skicka din e-post och/eller telefon nr så kontaktar vi dig inom kort.

KOMMUNENS HANDLÄGGNINGSTIDER

De flesta kommuner har en handläggningstid om minst 3 veckor så kontakta oss i ett så tidigt skede som möjligt.

ATT BESTÄLLA TA-PLAN OCH TILLSTÅND

 1. Du skickar ett beställningsunderlag till oss per e-post 
  [maila din beställning till W&W]
  Underlaget innehåller start- och slutdatum för projektet, AO/Littra nr, ansvarig arbetsledare, er uppdragsgivare samt enklare skiss på schaktsträcka. Eller aktuella ytor om det gäller polisansökan. Vi återkopplar snarast om vi saknar några uppgifter som krävs för att kunna upprätta en korrekt ansökan.
 2. Vi upprättar alla handlingar och sänder dessa tillbaka till dig för godkännande. Detta sker i normalfallet senast 48 timmar efter att du beställt tjänsten. Ibland kräver arbetet att vi gör platsbesök tillsammans med dig eller på egen hand. I detta steg kommer vi även överens om ni önskar få hjälp med skyltar och annat material.
 3. Vi sänder nu dessa vidare till rätt myndighet och instans. I förekommande fall erlägger vi även polisens ansökningsavgift vilket förkortar svarstiden. Notera dock att vi i detta skede inte kan påverka svarstiden från myndigheten eller myndigheterna.
 4. Vi mottager utfärdat tillstånd och/eller TA-plan från myndigheterna som vi sedan utan dröjsmål skickar vidare till dig. 

Det är nu klart för dig att sätta igång ditt arbete som planerat.

ÖVRIGA KONSULTATIONSTJÄNSTER
Utöver det som vi kallar för våra huvudtjänster kan vi vara behjälpliga med konsultation i olika frågor rörande trafiksäkerhet, utformningen och annat som berör just din arbetsplats. Du kanske helt enkelt har en arbetsplats som är lite knivig att få till en bra lösning på och behöver någon att bolla idéer med.
Då är vi vi där för dig och med vår erfarenhet kan vi lösa problemet åt dig.
Kontakta W&W för att få hjälp

TA-planer och Markupplåtelser W&W